Cena za lipofilling se odvíjí dle rozsahu výkonu a dle ceníku určité kliniky. Každá klinika si výkon naceňuje jinak, ale průměrně se pohybuje okolo 26.000 Kč, u rozsáhlejších výkonů je to až 60.000 Kč. Cena nemusí být konečná u lipofillingu většího rozsahu a při užití celkové anestézie. Je důležité podotknout, že by se zájemci o lipofilling měli k výkonu rozhodnout dle referencí daného plastického chirurga. Finální rozhodnutí by nemělo padnout jen z důvodu nízké ceny výkonu.

Rozdíl je samozřejmě dle toho v jaké části těla se zákrok provádí, podívejte se ke konkrétním příkladům lipofilling rtůlipofilling prsoulipofilling obličeje.

Velmi důležité je také zaměření na vybavenost pracoviště plastické chirurgie. Kvalitní technika vám zajistí skvěle provedený výkon. Tím je také ovlivněna kvalita přenosu celistvých tukových buněk a minimalizace jejich vstřebávání po výkonu. Díky této skutečnosti bude ošetřovaná partie po období rekonvalescence souměrnější a stabilnější, než kdyby byl výkon proveden na klinice s nižší kvalitou technického vybavení.

Možná že nejdůležitější část výkonu tvoří jeho znalost a praxe. Nejde jen o odsátí tuku a aplikaci na jiné místo. Lipofilling je komplexní procedura a hraje zde roli způsob odběru i aplikace.