Po výkonu vám budou místa vpichu ošetřena desinfekcí, překryta sterilním krytím a pokud jste absolvovali odstranění většího množství tuku, navléknete si kompresivní prádlo.

Po lipofillingu mají klienti nejčastěji otoky, na které je doporučeno přikládat chladné obklady. Tyto otoky by měly opadnout do 3 dnů po operaci. Hematomy po lipofillingu se mohou objevit až po větších operacích.

Jak dlouho zůstávají klienti po operaci na klinice? Po výkonu odcházejí klienti s doprovodem domů. Po větších výkonech v celkové anestézii zůstávají klienti na klinice do druhého dne, kde proběhne na druhý den ráno kontrola a převaz operační rány.

Rekonvalescence

Jak dlouho se hojí operační rány po lipofillingu? Období rekonvalescence po lipofillingu je poměrně krátké. Místa vpichů se zahojí během 1 až 2 týdnů.

Na co se musí klienti připravit? Je důležité, aby klienti dodržovali klidový režim a nepřepínali se. Měli by si chladit obklady místa, kde vznikly otoky. V případě většího zákroku by měli používat kompresivní prádlo a také by se měli vyvarovat pobytu na přímém slunci.

Kdy se vše vrátí k normálu? Po 14 dnech by klient měl ještě stále dodržovat absenci zvýšené tělesné námahy a měl by tělu dodávat dostatek tekutin. Ustálení tukové tkáně lze očekávat asi až za 3 až 6 měsíců. Do této doby se stává, že se 20-50 % aplikovaného tuku vstřebá. K fyzicky méně náročné kancelářské práci je možné se vrátit po 14 dnech od výkonu.

Komplikace

Jaké mohou mít klienti komplikace? Po lipofillingu nemají klienti ve většině případů žádné pooperační komplikace. Tento výkon je hodnocen jako velmi bezpečný. Hrozí však riziko většího vstřebání aplikované tukové tkáně, proto je velmi důležité dodržovat až 21 denní klidový režim. V ojedinělých případech pociťují klienti pooperační bolest. Pokud by byla výraznější, lze ji tlumit analgetiky. Po větších výkonech hrozí riziko zvýšeného krvácení, či infekce v operační ráně. V tomto případě je důležité kontaktovat kliniku a domluvit se na dalším postupu léčby.

Výsledek

Co by mělo být výsledkem úspěšné operace? Od lipofillingu se očekává, že bude oblast, do které byla tuková tkáň aplikována objemnější a plnější. Dále dojde ke zlepšení prokrvení a k regeneraci v ošetřované oblasti. Výsledky operace se mohou zhodnotit až za 3 až 6 měsíců po operaci.

Na co se můžete těšit? Jistě kladně zhodnotíte fakt, že lipomodelace má velmi krátké období rekonvalescence. Po tomto typu výkonu vám hrozí velmi nízké riziko alergické reakce, jelikož do těla nebyla během výkonu aplikována žádná cizorodá látka. Po lipofillingu budete pociťovat mírnou pooperační bolest. Někteří klienti nepociťují po tomto výkonu bolest vůbec žádnou.