Co předchází samotnému zákroku

Lipomodelace je minimálně invazivní operace. Znamená to, že zásah do těla a do jeho fungování není tak zásadní, jako při jiných výkonech. Lipofilling je bezpečný zákrok, při kterém se do určitých partií aplikuje tělu vlastní tuk. Díky tomu se klient vyhne možným alergickým reakcím, které mohou nastat, pokud se do těla aplikují cizorodé látky.

Před výkonem absolvuje klient rozhovor s plastickým chirurgem a společně se domluví na požadavcích, které od výkonu očekává. Lékař vysvětlí klientovi všechny možnosti, které mu může nabídnout. Dále chirurg provede kontrolu klientovy kůže a zhodnotí, z které části těla bude tuk odebírat.

Následně lékař stanoví, jaký typ anestezie klientovi nabídne. Rozhodne se, zda bude stačit anestézie lokální, při větších výkonech doporučí anestézii celkovou. Pokud bude muset klient podstoupit celkovou anestézii, následuje interní vyšetření, EKG a vyšetření krve a moči.

Pokud užívá klient léky na ředění krve, je důležité použití těchto léků před operací zkonzultovat s lékařem, eventuálně vám lékař tyto léky na několik dní vysadí.

Jaká jsou omezení operace?

Důležité je, aby klient dodržel určitá omezení, jako je dodržení období rekonvalescence a klidového režimu. Tím se vyhne bolestivosti po výkonu a nadměrnému vstřebávání aplikovaného tuku. Dále je doporučeno, aby klient nosil kompresní prádlo a vyhýbal se náročnější fyzické aktivitě.